Avaleht / Uudised / Jääteed tarbib 41% eestimaalastest

Jääteed tarbib 41% eestimaalastest

2. juuli 2007

Varasemad uudised

Mais Turu-Uuringute AS´i poolt läbiviidud uuringu andmetel tarbib jääteed 41% eestimaalast ehk üle 430 tuhande inimese. Jäätee tarbimine on laienenud aastaringseks ja 67% jäätee joojatest tarbib jooki igal aastaajal. Põhilisteks jääteede tarbijateks on pigem nooremad inimesed ning lastega pered, kes joovad seda karastusjoogi asemel.

Uuringu kohaselt on jäätee ostmisel peamisteks motiivideks janu kustutamine (71%), värskendamine ja jahutamine (60%) ning eelistamine karastusjoogile (54%). Jääteed joob tee maitse pärast 43% inimestest. Jäätee ei ole enam pelgalt suvejook, 67% jäätee joojatest tarbib seda aastaringselt, 22% peamiselt suvel ja vaid 11% ainult suvel. A. Le Coq’i juhi Tarmo Noobi hinnangul on eestimaalaste jääteede tarbimine kasvanud tõusvas joones, mis kinnitab eestimaalaste suurenevat terviseteadlikkust. “Üllatav oli see, et üle poolte tarbijatest ning eriti noored ning lastega pered joovad jääteed karastusjoogi asemel,” ütles Noop. Noop lisas, et üheltpoolt hinnatakse tee maitset, teisalt pakub jäätee vaheldust teistele poes pakutavatele jookidele. Noobi arvates võib uuringu põhjal järeldada veel, et eestimaalaste jaoks on jäätee pigem elustiili jook, mis eeldab lahedamaid sissetulekuid ja uuendustega kaasaminemist, milleks on altimad eelkõige nooremad ning ajaga kaasaskäivad inimesed. A. Le Coq´i hinnangul on oluline tähelepanek ka see, et 15-19 aastased noored joovad jääteed tee maitse pärast ning ligi 60% peredest joovad jääteed karastusjoogi asemel. “See fakt kinnitab seda, et jääteel on oma kindel sihtrühm, kes joovad seda aastaringselt ning just seetõttu, et neile jook maitseb,” lausus Noop. Uuringu andmetel on veel iseloomulikeks jääteetarbijateks ettevõtjad ning need, kelle isiklik netosissetulek kuus on üle 8000 krooni. Eestlaste ja mitte-eestlase hulgas ei erine tarbimise sesoonsuse muster, kui välja jätta tõik, et mitte-eestlaste hulgas on oluliselt vähem neid, kes ei joo jääteed mitte kunagi.

Jaga uudist