Avaleht / Vastutustundlik äritegevus

Vastutustundlik äritegevus

Vastutustundlik äritegevus ja kestlikkus on meie jaoks olulised kogu väärtusahela ulatuses. Alates tooraine hankimisest ning meie toodete keskkonna- ja sotsiaalsest mõjust kuni töötjate heaolu tagamiseni. Kestlik areng on osa meie strateegiast ja igapäevategevusest.

Teeme järjepidevalt tööd oma keskkonnajalajälje vähendamiseks ja ressursitõhususe parandamiseks.

Loe lähemalt

Pakume töötajatele keskkonda, mis inspireerib saavutama parima tulemuse ning kus kõik töötajad on oodatud ja hoitud.

Loe lähemalt

Pühendume vastutustundliku tarbijakommunikatsiooni ja mõõduka tarbimiskultuuri
edendamisele.

Loe lähemalt

Teeme koostööd oma huvirühmadega, et saavutada jätkusuutliku arengu edendamisel
laiemat mõju.

Loe lähemalt

Austame ja järgime eetilisi käitumistavasid, millele pöörame tähelepanu kõigis oma
tegevusvaldkondades ning partnerlussuhetes.

Loe lähemalt

Vastutustundlik äritegevus Olvi Grupis

Vastutustundlikkus on kõigis Olvi Gruppi kuuluvates ettevõtetes üks peamisi väärtusi. Töötame selle nimel, et vähendada oma toodete ja tegevuse keskkonnajalajälge ja suurendada oma positiivset mõju. Hoolimine keskkonnast, töötajatest ja ühiskonnast on osa kõigi Olvi Grupi ettevõtete kultuurist.

Oleme pühendunud ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava edendamisele oma jätkusuutlikkuse programmi kaudu. Tegevuskava eesmärgid aastani 2030 keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas. 

Aastatel 2022–2023 osaleme ÜRO Global Compacti korraldatavas programmis „Climate ambition Accelerator Programme“, kus keskendume oma säästva arengu eesmärkide fookusvaldkondadele.

Tutvu lähemalt Olvi Grupi tegevustega vastutustundliku äritegevuse edendamisel siin.