Avaleht / Meist

  Meist

  A. Le Coqi väärtused

  EESTIMAINE

  POSITIIVNE

  LUGUPIDAV

  NUTIKAS JA PAINDLIK

  A. Le Coqi ambitsioon

  Parimad töötajad, parim tulemus

  1 miljon joogielamust igas päevas

  Puhtama ja parema elukeskkonna suunas

  Kasumlik kasv

  A. Le Coqi strateegia põhialused

  Kasumlikud põhitooted

  • Põhitoodete kasumlikkuse kasvatamine
  • Tootmise efektiivsuse kasvatamine
  • Kohalike brändide tugevdamine

  Laial tooteportfellil põhinev kasv

  • Valitud fookuskategooriate kasvu kiirendamine
  • Grupiüleste brändide arendamine
  • Kõigi müügikanalite arendamine

  Tugevatel brändidel põhinev rahvusvaheline kasv

  • Ekspordi kasumlik kasvatamine
  • Koostöö rahvusvaheliselt tugevate brändidega täiendamaks kohalikku portfelli

  Tähelepanu inimestel

  • Arendame töökultuuri ja juhtimist, et toetada töötajate heaolutunnet
  • Meie inimesed on huvitatud enesetäiendamisest ja -arengust
  • Panustame kohalikku kogukonda

  Kestlikkus

  • Taastuvenergia, vesi ja elurikkus
  • Inimõigused ja sotsiaalne vastutustundlikkus
  • Kestliku tooteportfelli suunas

  Andmed võimestavad arengut

  • Andmetel põhinevate otsuste kultuuri, tööprotsesside ja vahendite loomine
  • Digioskuste ja andmekasutuspraktikate arendamine

  Innovaatilisus

  Innovaatilisus on A. Le Coqi arengut edasi viinud ettevõtte kogu pika ajaloo vältel. Erinevad ajaloosündmused on mõjutanud ärikeskkonda, kuid juhtide ja omanike haritus ning oskus tehnoloogia arengus uusi võimalusi näha on ettevõtet hoidnud oma valdkonna eestvedajana.

  Ajaloo ülestähendused annavad teada, et uues Tähtvere mäele rajatud tehasekompleksis asuti auru jõul elektrit tootma juba 19. sajandi lõpul. Huvipakkuv on seejuures tõsiasi, et õlletehase kontoris oli elektrivalgus varem kui Tartu Ülikooli auditooriumites. Samuti oli tehasel Tartu esimene telefoniliin (number 1884).


  A. Le Coqi laiale tootevalikule pandi algus aastal 1899, kui hakati esimesena Eestis tööstuslikult valmistama karastusjooki. Seniajani oli see apteekrite, väikepoodnike ja pereettevõtmiste pärusmaa.

  Tooteinnovatsioonile mõeldes meenub ajaloost A. Le Coqi kaheksakandiline firmapudel. Vähem on teada aga fakt, et seesuguse pudeli töötas välja ja kaitses Eesti ühe esimese toidutööstuse kaubamärgina ettevõte ise.

  Tehase natsionaliseerimine ja kogu toidutööstuse viimine üleliiduvabariigiliste normide süsteemi peatas arengu aastakümneteks. Taas sai aga tehase arengus määravaks töötajate leidlikkus. Tänu uudsetele lahendustele ja avatud suhtlemisele omistati toonasele Tartu Õlletehasele 1973. aastal eksperimentaalõlletehase staatus. See andis võimaluse Tartu tehases ise välja töötada õlle- ja karastusjoogisorte ning samas arendada ja juurutada uusi tehnoloogiad. Sisuliselt sai tehas füüsiliseks katsetehaseks Lääne tehnoloogia ja nõukogudeaegsete võimaluste ühendamiste vahel.

  Uus, uuenduslik ajajärk algas koos uute omanikega aastal 1998, kui valmis selle aja kõige moodsama sisseseadega õlletehas Baltimaades. Vähe on räägitud aga sellest, et tänapäeva edu taga oli laiemas mõttes innovatsioon – uusim tehnoloogia, uudse teamwork-juhtimisstiili rakendamine, turunduse ja tootearenduse fookusesse tõstmine jm uuendusmeelsed äri arendamise lahendused. Selline tegevus jäi laiemalt silma: ettevõttele omistati turunduse valdkonna kõrgeim tunnustus (aasta turundustegu 1999) ja logistilise terviklahenduse tunnustus (aasta logistikategu 2017).

  A. Le Coq on uuendusmeelne toiduainetööstus, mis kaasab oma tegevustes kõrgtehnoloogilisi lahendusi ning arendab tootmist järjepidevalt keskkonnahoidlikumaks ja ressursisäästlikumaks. Mitme suure projekti puhul on ettevõte kaasanud struktuurifondide toetusi. 2020. aastal välja öeldud ja tegevustega kaetud lubadus järeltulevatele põlvedele – muuta maailm puhtamaks paigaks, kus elada – on tee, mida mööda ettevõte tahab käia ise ja julgustada teisigi kaasas olema. Just keskkonda säästvate lahenduste, nagu oma biogaasijaam ja nutikas veekäitlussüsteem, innovaatiline sulandamine äritegevusse on peale planeedi puhtana hoidmise ka äriliselt jätkusuutlik.

  Struktuurifondi toetuste koostööl rakendati 2019. aastal ellu projekt “Gaasikatla kondensatsiooni-ökonomaiseri süsteemi paigaldus”, mis pakkus lahenduse kahele probleemile: vähendada oluliselt maagaasi tarbimist võrreldes senisega ja kahandada ettevõtte energiatootmise keskkonnamõju. Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti kogumaksumus oli 185 650 eurot, millest EL-i kaasrahastamine oli 83 542,50 eurot.

  2022. aastal viidi ellu projekt “Õlletööstuse heitveesüsteem reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks”, mille raames valmis tootmisjääkidest energia tootmise süsteem. Projekti käigus rajati A. Le Coqi Tähtvere tehasesse tööstuslik pesuvee käitlemise süsteem puhvermahutite ja anaeroobse kääritiga. Uudne heitveesüsteem muutis tehase tootmise senisest veelgi ressursisäästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Eesmärk oli asendada ühes aastas umbes 184 930 kuupmeetrit maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80%. Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti maksumuseks planeeriti 2 743 712 eurot, millest EL-i kaasrahastamine oli 1 135 264,50 eurot.

  Olvi grupp

  AS A. Le Coq kuulub Olvi gruppi. Lisaks emaettevõttele Soomes (Olvi Oyj) kuuluvad gruppi veel õlletehased Lätis (A/S Cēsu Alus), Leedus (AB Volfas Engelman Brewery) ja Valgevenes (AAT Lidskae Piva), rahvusvaheline veinide ja õllede importija (Servaali), käsitöödžinni ja -viskivabrik (The Helsinki Distilling Company), mineraalveetootja (Uniqa) ning õlletootja (Vestfyen) Taanis. 

  KONTSERNI ETTEVÕTTED:

  Olvi Oyj on Olvi grupi emaettevõte, mis asub Soomes. Olvi Oyj tehas ja peakontor asuvad Iisalmis, lisaks on Olvil kontor Helsingis.

  Olvi Oyj, emaettevõte

  www.olvi.fi

  • Asutatud aastal 1878.
  • Ainus alates 19. sajandist sõltumatuna püsinud Soome õlletehas.
  • Toodab õlut, siidrit, lahjasid alkohoolseid jooke, mahlatooteid, energia-, spordi- ja karastusjooke ning vett.

  AS A. Le Coq

  www.alecoq.ee

  • Asutatud aastal 1807.
  • Eesti vanim õlletehas.
  • Toodab õlut, siidrit, lahjasid ja kangeid alkohoolseid jooke, energia-, spordi- ja karastusjooke, toonikut, kalja, mahlatooteid, siirupeid ning vett.

  A/S Cēsu Alus (Läti)

  www.cesualus.lv

  • Asutatud aastal 1590.
  • Baltimaade vanim õlletehas.
  • Toodab õlut, siidrit, lahjasid ja kangeid alkohoolseid jooke, mahlatooteid, energia-, spordi- ja karastusjooke, kalja ning vett.

  AB Volfas Engelman (Leedu)

  www.volfasengelman.lt

  • Asutatud aastal 1853.
  • Toodab õlut, siidrit, lahjasid ja kangeid alkohoolseid jooke, energia- ja karastusjooke, kalja, mahlatooteid ning vett.

  AAT Lidskae Piva (Valgevene)

  www.lidskoe.by

  • Asutatud aastal 1876.
  • Toodab õlut, siidrit, lahjasid alkohoolseid jooke, energia- ja karastusjooke, kalja, mahlatooteid, siirupeid ning vett.

  Servaali Oy

  www.servaali.fi

  • Asutatud aastal 1995.
  • Impordib õlut, siidrit, lahjasid ja kangeid alkohoolseid jooke ning veini.

  The Helsinki Distilling Company

  www.hdco.fi

  • Asutatud aastal 2014.
  • Toodab lahjasid ja kangeid alkohoolseid jooke.

  Bryggeriet Vestfyen

  www.bryggeriet-vestfyen.dk

  • Asutatud aastal 1885.
  • Toodab õlut, siidrit, karastusjooki ja vett.

  Uniqa

  • Asutatud aastal 2016.
  • Toodab looduslikku mineraalvett.