Avaleht / Eetilised käitumistavad

Eetilised käitumistavad

Austame ja jälgime A. Le Coqis eetilist äritegevust, millele pöörame tähelepanu kõigis oma tegevusvaldkondades ning partnerlussuhetes.

Läbipaistvus

Soovime arendada A. Le Coqi ausat ja usaldusväärset mainet. Meie jaoks on olulised head suhted ja läbipaistvus kõigi huvirühmadega, kellega kokku puutume. A. Le Coq järgib oma tegevusega seotud seadusi ja regulatsioone, kuid ei osale poliitikas. Edendame ausat ja tõhusat konkurentsi ning järgime kehtivaid konkurentsiregulatsioone.

Inimõigused

Oma äritegevuses arvestame töötajate töötervishoiu ja -ohutusega ning kohtleme töötajaid ja partnereid võrdselt ning lugupidavalt. Austame rahvusvahelisi inimõigusi ja järgime neid.

Käitumisjuhend

Meie jätkusuutlike tegevuste aluseks on töötajate käitumisjuhend (Code of Conduct). 2024. aasta eesmärk on, et 100% meie uutest töötajatest oleks läbinud sellekohase koolituse.

Ootame eetiliste põhimõtete järgimist ka oma koostööpartneritelt. Selle jaoks sõlmime tarnijate ja partneritega käitumisjuhendi.

Tutvu käitumisuhendiga lähemalt