Avaleht / Uudised / A. Le Coq katkestab laulukooride ja tantsukollektiivide toetamiseks mõeldud kampaania

A. Le Coq katkestab laulukooride ja tantsukollektiivide toetamiseks mõeldud kampaania

31. märts 2014

Varasemad uudised

A. Le Coq otsustas katkestada märtsi keskel alanud Eesti laulukooridele ja tantsukollektiividele suunatud Premiumi 6-paki toetuskampaania seoses ettevõtmisele osaks saanud avaliku kriitikaga.

Järgneb A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi kommentaar:

Meie kampaania eesmärk on algusest peale olnud toetada kultuuri ja seda läbi Eesti tantsijate ja lauljate. Soovisime kaasa aidata ühe tantsukollektiivi ja ühe laulukoori unistuse realiseerimisele, annetades selleks 6 senti igalt kampaania perioodil müüdud A. Le Coq Premium 6-pakilt. Sageli on jäänud tantsu- ja laulukollektiivide soov esineda näiteks mõnel rahvusvahelisel festivalil või kohaliku kultuuriprojekti algatamine just raha taha.

Kuna selle aasta fookuses on laul ja tants, otsustasimegi väljendada oma toetust lauljatele ja tantsijatele ning kinnitame, et antud kampaania on olnud algusest peale eraldiseisev ja pole kuidagi seotud tänavuse üldlaulu- ja tantsupeoga, millega meie kampaaniat avalikkuses seostati.  Meil on väga kahju, et meie arusaam kampaania ideest erineb avalikus inforuumis kujundatud nägemusest.

A. Le Coq ei soovi oma tegevusega mingilgi moel tekitada ühiskonnas polariseerumist ja negatiivseid tundeid.

Antud juhul näeme, et oleme oma kampaania elluviimisel erinevate huvigruppide tundeid tahtmatult riivanud ning ei näe seetõttu võimalust laulukooride ja tantsukollektiivide toetuseks korraldatud kampaaniaga jätkata. Vabandame nende ees, kelle tundeid ja põhimõtteid antud ettevõtmine riivas ning võtame seda kindlasti arvesse tulevikus taoliste kampaaniate planeerimisel. Vabandame ka nende laulukooride ja tantsukollektiivide ees, kes soovisid projektis osaleda ja on hakanud selleks tegema ka juba ettevalmistusi – loodame, et mõistate tekkinud olukorda.

Peame endiselt oluliseks toetada Eesti kultuuri, sporti, teadus- ja sotsiaalvaldkondi ning erinevaid heategevusprojekte ka tulevikus, andes seeläbi oma panuse Eesti elu paremaks muutmisel. Loodetavasti leiame edaspidi selleks viisi, mis on ühtselt aktsepteeritav kõigile ühiskonna huvigruppidele.

Tarmo Noop

A. Le Coqi juhataja

Jaga uudist