Avaleht / Vee jätkusuutlik kasutamine

Vee jätkusuutlik kasutamine

Joogitööstus on veemahukas sektor. Vee, nagu ka teiste loodusvarade, jätkusuutlik kasutamine on meie tegevuse ja eesmärkide oluline osa. Meie eesmärgiks on vähendada veetarbimist toodetud liitri kohta.

Veekasutuse tõhusamaks muutmiseks investeerime tehnoloogiatesse, mis optimeerivad tootmisprotsessi ja vähendavad veetarvet. 2023. aastal oli vee tarbimine Tartu tehases 2,57 liitrit 1 liitri toodangu kohta.

  • Rajasime 2022. aastal koos biogaasijaamaga oma reoveekäitluse, millega vähendasime orgaanilist heidet Tartu linna reoveesüsteemi ligi kolm korda.
  • Püüame kinni ja suuname vihmavee eraldi sademevee kollektorisse, millega vähendame koormust linna veesüsteemile.