Avaleht / Vastutustundlik tarbijakommunikatsioon

Vastutustundlik tarbijakommunikatsioon

Lähtume mitmest riiklikust ja rahvusvahelisest toidu- ja karastusjookide vastutustundliku turunduse põhimõttest. Jälgime, et me ei läheks reklaamitegevuses vastuollu Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) vastutustundliku reklaami juhistega ega Euroopa Liidu Toiduaine- ja Joogitööstuse Konföderatsiooni (CIAA) ning Eesti Õlleliidu eneseregulatsioonikoodeksiga. Lisaks ettekirjutatud suunistele ja regulatsioonidele rakendame oma turundustegevustes ka enesekontrolli, mis on mõneti rangem kui ametlikud piirangud. Just nii tegutsedes vastame joogitööstusele esitatud ootustele ja edendame oma tööstusharus vastutustundlikku turundust.