Avaleht / Uudised / A. le Coqi tunnustati Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbetaseme märgisega

A. le Coqi tunnustati Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbetaseme märgisega

29. mai 2020

Varasemad uudised

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas 76 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. A. Le Coqi panust ümbritsevasse keskkonda ja vastutustundlikku äritegevusse tunnustati hõbetasemega.

Hõbetaseme pälvinud ettevõte on teadlik oma mõjudest ümbritsevale keskkonnale ja kogukondadele. Selline ettevõte näitab üles initsiatiivi ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks kõigil juhtimistasanditel ning kõigi töötajate poolt.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi küsimustiku hindamisel võetakse arvesse ettevõtte arenguid ja põhimõtteid mitmes sfääris.

  • Looduskeskkond – teadlikkus oma ettevõtte mõjust loodusele on oluline, sest üksikisik saab teha vaid osakese sellest, mille tööstused ja ärisektor suudaksid saavutada keskkonnasäästliku tegevusplaani kaudu.
  • Sotsiaalne keskkond – ettevõtted ei eksisteeri vaakumis, vaid on alati ümbritsetud kogukondadest, kus leidub nende toodete või teenuste kasutajaid ja arendajaid.
  • Töökeskkond – töötaja väärtustamine paneb tööd väärtustama. Ka kõige suuremad ettevõtted võlgnevad suure osa edust töökeskkonnale, mis seab inimese esikohale.
  • Turukeskkond – ausus ja läbipaistvus koostöösuhetes tarbijate, tarnijate ning partneritega näitab üles usaldusväärsust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.
Jaga uudist