Avaleht / Vitamineral / Kampaania

Kampaania

Tarbijamängu „Vitamineral Power Beach Grind“ kampaania ametlikud reeglid

  • Ajavahemikul 20.05.–07.07.2024 (edaspidi Kampaaniaperiood) korraldab AS A. Le Coq (asukoht Laulupeo pst 15, 50050 Tartu) (edaspidi Korraldaja) suhtlusvõrgustikus Instagram kampaania „Vitamineral Power Beach Grind“, milles osalemiseks tuleb postitada oma Instagrami story’sse pilt kampaaniatootega Vitamineral Power, tag’ida ära @vitamineraleesti ja @welovegrind ning hakata Vitaminerali Instagrami konto jälgijaks. Kampaanias osaleb Korraldaja valmistatud spetsiaalse kampaaniamärgistusega etiketiga Vitamineral Power sarja 0,75 l pudel. Kampaaniaperioodil turustatakse kokku 250 000 kampaaniatoodet.
  • Kõikide osalejate vahel loositakse Kampaaniaperioodi jooksul 7 (seitse) nädalat järjest igal nädalal passid kahele inimesele Beach Grind 2024 festivalile. Ühe passi hind on 85 (kaheksakümmend viis) eurot, kogu auhinnafond kokku on 1190 (üks tuhat ükssada üheksakümmend) eurot. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub kampaania Korraldaja. Auhindu ei maksta välja rahas ega asendata muude esemetega.
  • Alates 27.05.2024 loositakse igale kampaanianädalale järgneval esmaspäeval välja üks auhind vaid sellel nädalal mänginute vahel.
  • Korraldaja võtab auhinna võitjatega ühendust iga nädala esmaspäeval alates 27.05.2024 nende Instagrami konto kaudu ning lepib kokku auhinna kättesaamise aja ja koha. Võitjate nimed avaldatakse ka Vitaminerali Instagrami lehel. Kui Korraldaja ei ole auhinna võitjaga endast olenemata põhjustel ühendust saanud hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul pärast loosimistulemuste väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata või loosida välja uus võitja.
  • Korraldajal on õigus vääramatu jõu ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma kodulehel ja/või Vitaminerali Instagrami lehel.
  • Kampaania tehniline läbiviija on Adell Taevas OÜ (registrikood 10060552, asukoht Metalli 3, 10615 Tallinn). Kõik pretensioonid kampaania kohta tuleb esitada kas e-posti aadressil ilm@taevas.ee või telefonil 610 5800 hiljemalt 09.07.2024. Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.
  • Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse ainult loosimise korraldamiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel. Korraldaja ei levita kampaania käigus saadud andmeid kolmandatele osapooltele ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.
  • Kampaanias osalemisega kinnitab kampaanias osaleja oma nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile kampaanias osalejatele. Auhinnad väljastatakse võitjatele vaid siis, kui kampaanias osaleja on täitnud kampaania kõiki reegleid. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks seoses kampaaniaga. Kampaania käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on kampaania Korraldaja.
  • Kampaanias ei tohi osaleda kampaania Korraldaja ning tehnilise läbiviija töötajad ja nende pereliikmed.
  • Kampaania lisainfo on leitav aadressil alecoq.ee/vitamineral/kampaania.