Avaleht / Töötajate heaolu

Töötajate heaolu

Seame esikohale töötajate heaolu, tööohutuse ja töötajate arengu. Pöörame tähelepanu juhtimiskultuurile ja võrdsele kohtlemisele. See võimaldab meil luua parimad tingimused tööks ja arenguks.

A. Le Coqi edu tagavad entusiastlikud ja motiveeritud töötajad. Keskendume positiivse ja paindliku organisatsioonikultuuri säilitamisele. Igal teisel aastal toimub heaolu-uuring, millega kaardistame peamised arenemiskohad. Eesmärk on saavutada 2030. aastaks AAA tulemus. Selleks, et töötajate kompetentse arendada, korraldame ja võimaldame osalemist mitmesugustel koolitustel. Me kohtleme kõiki oma töötajaid võrdselt, sõltumata nende vanusest, soost, usulistest veendumustest, rahvusest või muudest seesugustest teguritest.