Avaleht / Ohutu töökeskkond

Ohutu töökeskkond


Me täiustame järjepidevalt oma töömeetodeid ja töökeskkonda, et tagada sujuv ja tulemuslik töö ning kõrvaldada võimalikud terviseriskid ja ohud.

Me panustame oma töötajate ohutusalase pädevuse tagamisse, pakkudes põhjalikku sissejuhatust, regulaarseid ohutuskoolitusi ning ajakohaseid juhiseid, mis loovad tugeva aluse turvalisele töökeskkonnale.

Varajane reageerimine on oluline kahjude vähendamisel ja õnnetuste, vigastuste ning kutsehaiguste ennetamisel. Püüame pidevalt avastada ja kõrvaldada riskitegureid.

Kasutame rakendust WESEE, mis võimaldab teada anda ohtudest, napilt juhtumata jäänud õnnetustest, headest ohutuspraktikatest ja valest käitumisest.