Avaleht / Kliimamuutustega kohandumine ja nende leevendamine

Kliimamuutustega kohandumine ja nende leevendamine

Teeme järjepidevalt tööd, et vähendada oma keskkonnamõju ja suurendada ressursitõhusust. Kliimamuutustega kohanemine ning nende leevendamine on oluline, et saaksime ka tulevikus kindlustada kasumliku äritegevuse.

Arendame pidevalt oma süsiniku jalajälje arvestust. 2023. aastal täiustasime eriti transpordi ja hanketegevuse heitmete kalkulatsioone. Osaleme CDP aruandluses, kus Olvi grupp saavutas 2023. aastal hinde B, samas kui meie tööstusharu keskmine oli B-.

Soovime vähendada süsiniku jalajälge kooskõlas Pariisi kokkuleppega, mille eesmärk on hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri tõus 1,5°C juures. Osana sellest on meie eesmärk, et meie tootmine oleks 2030. aastaks süsinikuneutraalne. Lisaks on meie eesmärk saavutada süsinikuneutraalne väärtusahel 2040. aastaks.

Mida oleme teinud süsiniku jalajälje vähendamiseks:

  • Toodame alates 2020. aastast kõik joogid 100% roheelektriga kasutades selleks nii tuule- kui ka päikeseenergiat.
  • Laiendasime 2023. aastal logistikakeskuse katusel olevat päikeseelektrijaama, mille rajasime 2021. aastal. Päikesepark võimaldab toota ligi 16% logistikakeskuse kasutatavast elektrist.
  • 2022. aastal rajasime tehnoloogilise pesuvee käitluse jaama, mis võimaldab toota biogaasi ja vähendada heitvee reostuskoormust kuni 80%.
  • Soetasime Baltikumi esimese täiselektrilise raskeveoki, mis veab Tallinna südalinnas kaupa heitmevabalt. 2023. aastal tegime ettevalmistusi teise täiselektrilise raskeveoki soetamiseks Tartusse, mis alustas tööd jaanuaris 2024.
  • 2023. aastal vahetasime välja müügipersonali autopargi soetades 37 uut hübriidautot.
  • 2023. aastal liitusime kaugküttega, mis vähendas meie jalajälge 600 tonni CO2e võrra.