A. Le Coq

Hooldustingimused

AS A. Le Coq tegeleb AS A. Le Coqile kuuluvate müügiseadmete remondi ja hooldamise organiseerimisega.

Probleemi ilmnemisel peab müügiseadme(te) rendilevõtja käituma järgmiselt:

 

  • Tee kindlaks, et probleemne seade kuulub AS A. Le Coqile
  • Leia külmiku sisemusest kleebis külmiku seerianumbriga. Külmiku seerianumber on leitav külmiku parempoolsest siseseinast triipkoodiga kleebiselt või külmiku nimesildilt.
  • Võta ühendust A. Le Coqi müügiesindajaga ning informeeri müügiseadme rikkest. Palun edasta müügiesindajale külmiku seerianumber ja probleemi sisu. Vajadusel anna täiendavat infot.

 
A. Le Coqi hooldustööde alltöövõtja võtab rendilevõtjaga ühendust ning lepivad omavahel kokku külmiku hoolduse aja.

Rendilevõtja on kohustatud kokkulepitud ajaks külmiku tühjendama ja tagama piisava ligipääsu külmiku remondiks.

AS A. Le Coq организует ремонт и обслуживание торгового оборудования, принадлежащего предприятию AS A. Le Coq.

В случае возникновения проблемы арендатор торгового оборудования должен действовать следующим образом:

 

  • Убедитесь, что проблемное устройство принадлежит AS A. Le Coq.
  • Найдите на внутренней стороне холодильника наклейку с серийным номером. Серийный номер холодильника можно найти на наклейке со штрих-кодом или на информационной табличке с правой стороны на внутренней стенке холодильника.
  • Свяжитесь с торговым представителем A. Le Coq и сообщите ему о неисправности торгового оборудования. Сообщите торговому представителю серийный номер холодильника и суть проблемы. При необходимости предоставьте дополнительную информацию.

 
Субподрядчик A. Le Coq по сервисным работам свяжется с арендатором и согласует время обслуживания холодильника.

Арендатор обязан к согласованному времени освободить холодильник от содержимого и обеспечить достаточный доступ для ремонта холодильника.

AS A. Le Coq organises the repair and maintenance of sales equipment belonging to AS A. Le Coq.

If a problem occurs, the lessee of the sales equipment must take the following steps:

 

  • Make sure that the device in question belongs to AS A. Le Coq
  • Find the sticker with the serial number of the fridge which is located inside the fridge. The serial number is on the right inner wall of the refrigerator – on a barcode sticker or on the name plate of the refrigerator.
  • Contact your A. Le Coq sales representative and inform them of the malfunction. Please provide the sales representative with the serial number of the refrigerator and a description of the problem. If necessary, provide additional information.

 
A maintenance subcontractor of A. Le Coq will contact the lessee to schedule maintenance.

The lessee is obliged to empty the refrigerator by the agreed time and ensure sufficient access to repair the refrigerator.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane