Avaleht / Uudised / A. Le Coq viis kutsehariduse toetamise uuele tasemele

A. Le Coq viis kutsehariduse toetamise uuele tasemele

15. jaanuar 2020

Varasemad uudised

A. Le Coq on kohalikku kutseharidusse panustanud juba pikalt, toetades aastatel 2005–2017 stipendiumitega Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuste mehhatroonika ja lukksepaeriala parimaid õpilasi. 2018. aastal viidi koostöö Tartu Kutsehariduskeskusega uuele tasemele, millega pandi alus veelgi sisukamale ja suuremale koostööle kutsehariduse edendamisel. See hõlmab endas nii rahalisi stipendiume kui ka joogitööstuse teadmiste ja oskuste praktiseerimist tehases.

Igal aastal annab ettevõte välja 5000 euro väärtuses stipendiumeid parimale õpetajale ja kahele õppurile ning korraldab ainemooduli “Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide paigaldamine ja käitlemine” õppimise täies mahus tehases. Nii teoorialoenguid kui ka praktilist osa viivad läbi A. Le Coqi töötajad, kes oma igapäevaelus pedagoogidena ei tööta.

Möödunud aasta lõpus pälvisid koostöös Tartu Kulutuurkapitaliga kaks 1000-eurost stipendiumi Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala parimad õpilased Raido Roog ja Marchos Saarepera. Mõlemad noored on silma paistnud oma eriliste õpitulemuste ja püüdlikkuse poolest ning osalenud A. Le Coqis läbiviidud õppemoodulis. Stipendiumite eesmärk on motiveerida õpilasi erialateadmiste omandamisel ja tunnustada õppureid, kes väärtustavad koostööd ning on edukad õppetöös.

Lisaks õpilasstipendiumitele andis A. Le Coq 2019. aasta juunis koostöös Tartu Kultuurkapitaliga välja esimese Olvi fondi 3000-eurose õpetajastipendiumi, mille eesmärk on tunnustada tehnikaerialade õpetajate tehtud tööd ja teiselt poolt anda õpetajale võimalus end kurssi viia joogitööstuse ja sellega seotud tehnikainnovatsiooniga. Stipendiumi saamine eeldab nii stažeerimist A. Le Coqis kui ka tööstusharu tutvustava välismessi külastust või õppekäiku teistesse Olvi grupi ettevõtetesse. Esimese õpetajastipendiumi pälvis Tartu kutsehariduskeskuse mehhatroonika õpetaja Villu Repän.

A. Le Coqi stipendiumide väljaandmise laiem eesmärk on tehnilise kutsehariduse propageerimine ja arendamine. Lisaks joogitööstusele vajatakse pea kõigis eluvaldkondades hästi ettevalmistatud tehnikaspetsialiste, kes on arenemis- ja õpihimulised. A. Le Coq soovib olla avatud ning näidata nii tehnikaõpetajatele kui ka õpilastele tänapäevases ettevõttes rakendatud tehnikalahendusi ja olla heaks partneriks Tartu kutsehariduskeskusele, et õppeprotsessis räägitu oleks võimalikult lähedal tegelikule elule. Koostöö kutsekooli õpetajate ja õpilastega on põnev ning ka A. Le Coqi inimesi arendav.

Jaga uudist