A. Le Coq

AURA VEE PÄRITOLU

Eesti poodides on pakkuda suur ja lai valik pudelivett. Teadlik veetarbija võiks aga pöörata tähelepanu tootja infole vee päritolu kohta, sest mitte kõik pudeliveed ei ole ühesugused.

A. Le Coq ammutab Aura vett Lõuna-Eesti maapõuest, 410 meetri sügavusest ordoviitsiumikihist. Ordoviitsiumikiht on tekkinud 505 miljonit aastat tagasi, mistõttu on see veekiht kaitstud igasuguste välistegurite eest ning rikas looduslike mineraalide poolest. Aura vesi sisaldab kõiki algupäraseid mineraalaineid, mis selle piirkonna ordoviitsiumikihile omased. Samast kihist pärinevad ka Värska piirkonna hinnatud mineraalveed.

Kokku on Eesti maapõues seitse peamist põhjaveekihti, alustades ülemisest: kvaternaari, ülemdevoni, devoni, siluri, ordoviitsiumi, kambriumi ja eelkambriumi veekihid. Põhjaveekihid on Eesti erinevates piirkondades võrreldes maapinnaga erinevatel sügavustel. Näiteks Põhja-Eestis on ordoviitsiumikiht 30‒60 meetri sügavusel maapinnast, Lõuna-Eestis asub sama veekiht 400 meetri sügavusel.

Maapinnale avanevad veekihid, näiteks Ülemiste järv, toituvad sademeveest ja on seetõttu otseselt mõjutatud inimtegevusest ja saastatusest. Allapoole jäävad veekihid toituvad omakorda ülemiste veekihtide veest, kus vesi nii kiiresti kui järvedes ei vahetu. Nendes veekihtides, mis jäävad aga 300‒400 meetri sügavusele, toimub põhjavee toitumine väga aeglaselt ja sealne veevaru on praktiliselt taastumatu ‒ seega mida sügavamalt maapõuest vesi tuleb, seda puhtam ja kaitstum on ta kõikide välistegurite eest on.

Meie organism koosneb pea 90% ulatusest veest ning seetõttu on vee joomine meile sama oluline kui hingamine. Vesi – see on Sinu esmane ilutoode, mis peab olema puhas ning kvaliteetne. Aura vesi just selline ongi.