Tootepiltide autoriõigused

 
Kõik AS-i A. Le Coq digitaalse tootepiltide andmebaasi pildid on autorikaitse objekt ning nende reprodutseerimine, säilitamine, levitamine ilma A. Le Coq’i kirjaliku loata on keelatud. Ainult lepingulistel klientidel on lubatud eelneva kooskõlastuseta avaldada pilte oma meediaväljaannetes kaubanduslike teadete edastamisel.