A. Le Coq

Vastutustundlik tarbijakommunikatsioon

Propageerime oma toodete mõõdukat ja vastutustundlikku tarbimist.

Joogitööstusvaldkonnas on tooteohutuse tagamine elementaarne. Kõik meie tooted on valmistatud rangete nõuete kohaselt – vastavalt kehtivale seadusandlusele, eeskirjadele ja kvaliteedistandarditele. Toodete pikaajalise edu tagamiseks on sama oluline ka nende maitse ja valmistamise viis. Tarbija eelistusi ja ootusi arvestav tootearendus on kindlasti üks meie sajandivanuse ettevõtte edu alus.

Sama oluliseks kui tootearendust peame ka oma toodete tarbimise viisi. Propageerime mõistlikku ja vastutustundlikku tarbimist ning juhime sellele ka tarbijate tähelepanu. Teeme iga päev tihedat koostööd mitme riikliku ja rahvusvahelise joogitööstuse ja -ühendusega, et edendada mõõdukat alkoholitarbimist.

Vastutustundlik tarbimine

Suuname kõiki meie tooteid tarbima vastutustundlikult ja mõõdukalt ning edendame Eestis vastutustundlikku joogikultuuri. Arendame ja mitmekesistame pidevalt oma alkoholivabade toodete valikut ning vähendame järk-järgult ka toodete suhkrusisaldust. Alkoholi sisaldavate toodete puhul juhime aga alati tarbija tähelepanu mõõdukale ja vastutustundlikule tarbimisele.

Vastutustundlik turundus

Seisame selle eest, et meie toodete turundustegevused oleksid vastutustundlikud. Lähtume mitmest riiklikust ja rahvusvahelisest toidu- ja karastusjookide vastutustundliku turunduse põhimõttest. Jälgime, et me ei läheks reklaamtegevustes vastuollu Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) vastutustundliku reklaami juhistega ega Euroopa Liidu Toiduaine- ja Joogitööstuse Konföderatsiooni (CIAA) ning Eesti Õlleliidu ettekirjutistega. Lisaks ettekirjutatud suunistele ja regulatsioonidele rakendame oma turundustegevustes ka enesekontrolli, mis võib mõneti olla isegi rangem kui ametlikud piirangud. Just nii tegutsedes vastame joogitööstusele esitatud ootustele ja edendame oma tööstusharus vastutustundlikku turundust.

Vastutustundlik tarbijakommunikatsioon

Toote kohta piisava, selge ja arusaadava teabe andmine on vastutustundliku tarbijakommunikatsiooni alus. Toote etiketil ja meie veebilehtedel olev toitumisalane teave aitab tarbijal langetada ostuotsuseid. Pakendimärgised võimaldavad iga toote puhul välja selgitada selle teekonna alates toormaterjali hankimisest kuni kaupluseriiulini.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane