A. Le Coq

Huvirühmadele väärtuse loomine

Oleme kohalikul turul oluline ettevõte, mistõttu arvestame oma tegevuses võimalikult palju kõigi meiega seotud huvirühmadega.

Tarbijad ja kliendid

Tunneme vastutust pakkuda tarbijasõbralikke turvalisi, keskkonna- ja tervisesõbralikke tooteid ning olla oma klientidele usaldusväärne hea klienditeenindusega partner.

Töötajad

A. Le Coqis on kõrge tööheaolu ja turvaline töökeskkond. Pakume oma töötajatele konkurentsivõimelist palka ning tagame ettevõttes kõigile töötajatele võrdsed võimalused ning nende pideva tööalase arendamise.

Partnerid ja tarnijad

Eelistame võimalusel alati kohalikke partnereid ja kohalikku toormaterjali, olles ühtlasi kohalikul tasandil oluline kaudne tööandja. Pakume oma partneritele ja tarnijatele võimalust areneda koos meiega ning väärtustame pikaajalisi usaldusväärseid suhteid.

Ühiskond ja riik

Meie rahaline ja ühiskondlik panus avaldub otseste ja kaudsete töövõimaluste loomise, kohaliku kogukonna tegevuste toetamise, vastutustundlikku joogikultuuri edendamise ning maksude tasumise kaudu. Oleme kohalikul tasandil oluline otsene ja kaudne tööandja eelistades võimalusel kohalikke partnereid ja kohaliku toorainet. Meie jaoks on tähtis teha tihedat koostööd kohaliku kogukonnaga ja panustame selle elujõulisuse tugevdamisse toetades kultuuri ja sporti. Järgime alati seadusandlust ning tasume õigusaktidest tulenevaid makse ja tasusid korrektselt ja õigeaegselt.

Loe meie toetatatavate organisatsioonide kohta edasi siit.

Organisatsioonid ja ühingud

Osaleme aktiivselt meie tegevusega seotud organisatsioonide ja erialaliitude tegevuses. Läbi sellise tegevuse panustame oma tegevusvaldkonna pidevasse ja vastutustundlikkuse arengusse. Täidame omalt poolt alati organisatsioonide ja ühingute poolt võetud kohustusi.

Aktsionärid

Ettevõtte positiivne finantsareng loob väärtust meie aktsionäridele. Olvi grupi liikmena oleme pühendunud pikaajalisele arengule, meie bilanss on tugev ja kasumlikkus hea. Maksame stabiilselt dividende emaettevõttele, millelt tasume korrektselt ettevõtte tulumaksu.

Aastatel 2011 kuni 2019 on A. Le Coq maksnud dividende kokku 90 miljoni euro väärtuses, millelt on tasutud riigile 23 miljonit ettevõtte tulumaksu.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane