A. Le Coq

Eetilised tegevustavad

Peame oluliseks eetilist äritegevust ja seda kõikides valdkondades, kus tegutseme. Selle tagamiseks on ettevõttel koostatud eetilise käitumise põhimõtted ja tegutsemisjuhised. Käitumisjuhendeis on kindlaks määratud ettevõttesisese ja -välise äritegevuse põhimõtted. Vastutustundlik ja eetiline tegevus on oluline, et tagada A. Le Coqi ja huvirühmade vaheliste suhete kindlus.

Teadlikkuse tõstmiseks ning võimalike eksimuste ärahoidmiseks on A. Le Coqi võtmetöötajad, sh ostu- ja müügitöötajad, läbinud konkurentsiseaduse koolituse. Ettevõttesiseste aktidega oleme sätestanud käitumisreeglid ja põhimõtted, millist käitumist oma töötajatelt eeldame.

Eetilised tegevuspõhimõtted 

Eetiline ja jätkusuutlik tegutsemisviis on meie väärtuste ning äritegevuse lahutamatu osa kõigil turgudel, kus tegutseme. Soovime ettevõttes hoida ausat ja usaldusväärset mainet. Oleme oma eetilise tegutsemisviisi kirja pannud enda käitumisjuhendisse, mis kirjeldab meie vastutustundliku äritegevuse aluseid:

  • vastavus kehtivatele õigusnormidele,
  • inimõiguste ja võrdsete võimaluste tagamine,
  • töötervishoid ja -ohutus ning puhtam keskkond,
  • täisleppimatus altkäemaksu ja muude korruptsioonivormide suhtes,
  • eluterve ja tõhusa konkurentsi edendamine ning kehtiva konkurentsiõiguse järgimine,
  • meie ettevõtete materiaalse ja immateriaalse vara kaitse,
  • aus ja lugupidav suhtlemine huvirühmadega,
  • avalikkuse õigeaegne ja usaldusväärne teavitamine,
  • ebaeetiliste tegude märkamine ja neist teavitamine.

Ühtlasi on need põhimõtted aluseks dokumendile „Käitumisjuhend tarnijatele ja partneritele“, mille kaudu soovime ka oma partnereid suunata järgima samu vastutustundliku äritegevuse põhimõtteid nagu me isegi. 

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane