A. Le Coq

Vastutustundlik äritegevus

A. Le Coq on tegutsenud joogitööstusvaldkonnas juba sajandeid. Oleme alati suhtunud oma tegemistesse vastutustundlikult, hoolides keskkonnast, töötajatest ja ühiskonnast. Vastutustundlikud tegutsemisviisid on alati olnud ja on ka edaspidi osa meie ettevõtete kultuurist. 

Vastutustundlikkus on üks peamisi väärtusi ning oluline osa strateegilisest ja igapäevasest otsustamisprotsessist. Mõtleme iga päev, kuidas arendada nii oma ettevõtteid kui ka kogu joogitööstust tervikuna üha vastutustundlikumas suunas. Selle eesmärgi täitmiseks teeme ise ja aitame ka oma tarbijatel ning partneritel teha vastutustundlikke valikuid.

Milles seisneb aga meie vastutustundlik käitumine?

Vastutustundlik äritegevus jaguneb traditsiooniliselt kolmeks: majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnavastutus. Lähtuvalt meie eesmärkidest, tegutsemiskeskkonna muutustest ja huvirühmade ootustest oleme välja valinud meie jaoks olulisima ning jaganud nelja valdkonda:

Lisaks nimetatud neljale valdkonnale peame oluliseks ka eetilist äritava. Austame ja jälgime eetilist äritegevust, millele pöörame tähelepanu kõigis oma tegevusvaldkondades ja partnerlussuhetes.

 

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane