A. Le Coq

Parim töökoht

Eesti vanim ja suurim joogitootja A. Le Coq on asutatud rohkem kui 200 aastat tagasi. Nüüd on traditsioonilisest õlletehasest saanud üks moodsam joogitööstus Euroopas. Oleme alati seisnud Eesti joogikultuuri säilimise ja arendamise eest ning hoidnud au sees vanu joogitootmise traditsioone. Samal ajal oleme järjepidevalt uuendanud mitmekesist tooteportfelli. Soov iga päev areneda ning olla parim on viinud meid edukalt läbi mitmest majanduskriisist ja keerulistest aegadest. Juba 13 aastat järjest on A. Le Coq valitud Eesti toiduainetööstuste seas kõige konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks. 2019. aastal pälvisime Eesti mainekaima ettevõtte tiitli ja mitmel aastal on meid valitud atraktiivsemate tööandjate hulka Eestis. 

Kõikide tunnustuste ja edu taga on olnud väga suur ning eriline roll meie inimestel – A. Le Coqi töötajate isiklikul panusel. Meie eesmärk on pakkuda töötajatele keskkonda, mis inspireerib saavutama parimat tulemust ning kus kõik töötajad on hoitud ja oodatud.

 

Rohkem kui töökoht

A. Le Coq on rohkem kui lihtsalt kellast kellani tööl käimise paik. Oleme alati tegutsenud selle nimel, et luua turvaline ja mugav töökeskkond, mis arvestab töötajate vajadustega ja pakub tänapäevaseid lahendusi. Mugavad ergonoomilised püstiseisulauad toetavad tervist ning isikukaitsevahendid ja tööriided on tööstuskeskkonna tähtis ning vajalik osa. A. Le Coqi töötajate hoidmisel mängib erilist rolli just ohutus – eesmärk on vältida täielikult tööõnnetusiIga päev on töötajate jaoks olemas töökeskkonna nõukogu ja töökeskkonna tugiisik. Nemad märkavad ohuallikaid ja turvalisuse parandamise kohti ning tegutsevad selle nimel, et töökeskkond oleks igal sammul ohutu. 

Kui töötada, siis pühendunult ja innuga, kuid ka puhkamiseks ning energia taastamiseks tuleb aega võtta. Mugavad puhkeruumidtänapäevased olmetingimused ja tervisetoad annavad võimaluse aja maha võtta. Et energiat jaguks, pakub maitsvaid ja tervislikke toite taskukohase hinnaga meie tehase söökla.

Kiiresti muutuvas maailmas on info liikumine oluline. A. Le Coqi sisekommunikatsiooni allikas on A. Ja Leht. Sisukas väljaanne koondab meie inimeste jaoks olulisi uudiseid, mis kutsuvad mõnusatele koosviibimistele, tunnustavad väärt töötajaid ja tutvustavad tehase tulevikuplaane. Meil on siiralt hea meel, et A. Le Coq on tõesti palju enamat kui argine töökoht. Leiame alati aega, et inimestega rääkida, ja küsime, kuidas neil päriselt läheb.

Õiglane töötasu

Kord aastas vaatame üle palgaturu uuringu ja tõstame töötajate palkasid vastavalt ametikoha turustatistikale. Meie eesmärk on tõsta palkasid igal aastal ja oleme seda ka pidevalt teinud. Lisaks väärtustame töötajat ja tema häid töötulemusi lisatasudega ning maksame täiendavat hüvitist öötöö eest 50% töötasu ulatuses.

Ettevõte areneb koos töötajaga

A. Le Coqi hea maine loob iga meie töötaja – oleme täpselt nii hea, kui on meie inimesed. Meie edu ning pideva arengu alus on töötajate isiklik areng ja koolitamine. Koolituskalender on igal aastal uus, kõikide töötajate initsiatiivikus ja ettepanekud on teretulnud. Peale isiklike oskuste arendamise on võimalus osaleda A. Le Coqi arendustiimides. Meie tiimid koosnevad kuni viieteistkümnest inimesest. Usume, et tiimisisene sünergia, pühendumus ja paindlikkus võimaldavad saavutada kiiremaid ja paremaid tulemusi. Tiimitöö annab meie inimestele hea võimaluse ettevõtte arengus kaasa rääkida ja ühiselt uusi sihte seada.

Veel on meil ainulaadne Olvi Akadeemia, mis koondab rahvusvahelised ideed ja arengusuunad, aitab arendada organisatsiooni tervikuna ning suurendab Olvi grupi tipp- ja keskastmejuhtide ning võtmeisikute kompetentsi. Peale omandatud teadmiste on Olvi Akadeemia oluliseks osaks võimalus kohtuda teiste ettevõtete spetsialistidega, mis loob häid suhteid tehaste juhtkondade ja tippspetsialistide vahel ning suurendab meie-tunnet. Esimene Olvi Akadeemia koolitus toimus Eestis 2012. aastal, teemaks oli innovatsioon. Akadeemia jätkab igal aastal uute sütitavate mõtetega. Korraldamine on järjekorras liikunud ettevõttelt ettevõttele ning seni on see toimunud Soomes, Lätis, Leedus ja Eestis.

Keskkonda austav maailmavaade

Oleme A. Le Coqis veendunud, et keskkond ja majandus on ühe mündi kaks külge. Kui me ei suuda hoida keskkonda, siis me ei suuda hoida ka iseennast, mistõttu peame rohelise mõtteviisi arendamist igal sammul väga tähtsaks. Töötame pidevalt selle nimel, et jätta järeltulevatele põlvedele maha parem paik, kus elada. Pidevad investeeringud jätkusuutlikesse tehnoloogiatesse ja pakenditesse võimaldavad toota keskkonnasäästlikumalt: suurendada ressursitõhusust ja vähendada ökoloogilist jalajälge. Kasutame tehases ainult roheelektrit ja leiame pidevalt viise, kuidas arendada enda tegevuses ringmajandust nii tootmises kui ka pakendamises. Usume, et iga meie töötaja annab A. Le Coqis töötades pidevalt väikese panuse paremasse homsesse.

  • Kasutame 100% roheelektrit.
  • Asendame multipakkide kile kartongiga, vähendades seeläbi loodusele tekkivaid riske.
  • Muudame oma heitvee bioenergiaks, vähendades nii tuntavalt CO2 jalajälge.
  • Suuname katlamaja suitsugaasi tootmisenergiaks.
  • Kasutame tootmisjääke loomasööda ja biogaasi valmistamiseks.
  • Rajame logistikakeskuse katusele päikeseenergiajaama, kattes osaliselt keskuse energiavajaduse.

Võrdne kohtlemine ja töötajatega arvestamine

A. Le Coqi igapäevase töökeskkonna alustalad on märkamine, arvestamine ja võrdsus.

Peame oluliseks nii võrdsust meeste ja naiste vahel kui ka võrdsust olenemata rassist, usust ja vanusest. Samast põhimõttest lähtume ka palga maksmisel, mistõttu puudub meie ettevõttes meeste ja naiste vahel palgalõhe ning palgaarvestuses lähtutakse ametikohast.

Inimeste oskused muutuvad ajas ja tööandja jaoks on positiivne väljakutse pakkuda töötajatele võimalusi areneda uutes suundades. Iga kahe aasta tagant viime läbi rahuloluküsitluse ja arvestame saadud tagasisidega töökorralduses. See näitab meile suurt pilti ja selgeid vajadusi, mis aitavad ettevõttel edasi liikuda.

Töötaja on tähtis ka väljaspool tööaega

A. Le Coqi töötajad moodustavad ühtse pere, kus meie jaoks on tähtis toetada elu puudutavaid sündmusi ja olulisi valdkondi. Pakume hambaravi, massaaži ja prilliostu osalist kompenseerimist ning töötervishoiuarsti teenust, mis aitavad hoida meie inimeste tervist.

Kolme esimese haiguspäeva tasu pärast ei pea muretsema, hüvitame need 100%.

A. Le Coq on läbi aastate toetanud sportlikku eluviisi. Katame SportID kaudu 50% töötajate treeningutasudest ning toetame nende osalemist rahvaspordiüritustel.

Meie ettevõtte põhiolemus on aktiivne ja sisutihe. Väärtustame endiseid staažikaid töötajaid: pakume neile võimalusi koos reisida ja kultuuri nautida ning hoiame toimekana nende loodud klubi Humal. Peame meeles perekondlikke tähtpäevi: lapse sünni puhul toetame töötajaid rahaliselt ja kingime beebipaki, tähistame juubeleid ning oleme toeks kurval sündmusel.

Töötaja, kes on meiega olnud juba üle viie aasta, saab boonusena arvestada lisapuhkusega kuni viie tööpäeva ulatuses. Kõikide töötajate rõõmuks on meil Võrtsjärve ääres ettevõtte suvila, mida saab soovi korral kasutada puhkuse veetmiseks. Meeldejäävaid elamusi loovad ühisüritused ning lisaväärtust pakuvad A. Le Coqi degustatsioonipakid, jõulu- ja jaanijoogid ning Kingipoe soodustused.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane