A. Le Coq

Investeeringutoetused

A. Le Coq on uuendusmeelne toiduainetööstus, kaasates oma tegevustes kõrgtehnoloogilisi lahendusi ning arendades tootmist järjepidevalt keskkonnahoidlikumaks ja ressursisäästlikumaks. Mitme suure projekti puhul on ettevõte kaasanud struktuurifondide toetusi.

2019. aastal viidi ellu projekt „Gaasikatla kondensatsiooni-ökonomaiseri süsteemi paigaldus“, mis pakkus lahenduse kahele probleemile: vähendada oluliselt maagaasi tarbimist võrreldes senisega ja kahandada ettevõtte energiatootmise keskkonnamõju. Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti kogumaksumus oli 185 650 eurot, millest EL-i kaasrahastamine oli 83 542,50 eurot.

2020. aastal alustati projektiga „Õlletööstuse heitveesüsteem reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks“, mille raames valmib tootmisjääkidest energia tootmise süsteem. Projekti käigus rajatakse AS A. Le Coqi Tähtvere tehasesse tööstuslik pesuvee käitlemise süsteem puhvermahutite ja anaeroobse kääritiga.

Uudne heitveesüsteem muudab tehase tootmise senisest veelgi ressursisäästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Eesmärk on asendada ühes aastas umbes 184 930 kuupmeetrit maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80%. Uue süsteemi käivitamine on planeeritud 2022. aasta algusesse. Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti maksumuseks on planeeritud 2 743 712 eurot, millest EL-i kaasrahastamine on 1 135 264,50 eurot.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane