A. Le Coq

A. Le Coq’i privaatsus- ja küpsistepoliitika

Selles poliitikas (edaspidi: poliitika) selgitatakse, millal ja miks me oma veebisaiti külastavate inimeste kohta isikuandmeid kogume, kuidas me neid kasutame ning tingimusi, mille alusel me võime avalikustada neid kolmandatele isikutele ja kuidas me tagame andmete turvalisuse.

Poliitika võib aeg-ajalt muutuda. Meie veebisaiti kasutades nõustute ühtlasi ka meie poliitikaga.

Kuidas me teie kohta teavet kogume?

Peamiselt hangime me teie kohta teavet selle kaudu, kui külastate meie veebisaiti.

Millist sorti teavet teie kohta kogutakse?

Teie kohta kogutud isikuandmed võivad sisaldada teie nime, aadressi, e-posti aadressi, IP-aadressi ning teavet selle kohta, milliseid lehti ja millal te külastate.

Kui ostate meie käest mõne toote, ei kogu me teie maksekaardialast teavet. Selle kohta koguvad teavet maksete töötlejad, kes on spetsialiseerunud krediit-/deebetkaarditehingute turvalisele veebipõhisele kogumisele ja töötlemisele, nagu allpool selgitatud.

Kuidas teie teavet kasutatakse?

Võime kasutada teie teavet järgmisteks eesmärkideks:

  • teie esitatud tellimuste töötlemiseks;
  • oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad meie ja teie vahel sõlmitud lepingutest;
  • teie seisukohtade või kommentaaride otsimiseks meie toodete või teenuste kohta;
  • teie teavitamiseks meie teenuste muudatustest;
  • teie päringutele vastamiseks ja teadete saatmiseks, mis võivad teile huvi pakkuda (kampaaniad jne).

Isikuandmete säilitamisperioodi vaadatakse regulaarselt üle. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks on meil kohustus säilitada teatud tüüpi teavet.

Hoiame teie isikuandmeid oma süsteemides senikaua, kui see on vajalik asjakohase toimingu läbiviimiseks, või nii kaua, kui see on sätestatud mis tahes asjakohases lepingus, mille me teiega sõlminud oleme.

Kellel on ligipääs teie teabele?

Teie teave edastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik kaupade või teenuste täiustamiseks või kui sellekohane nõue tuleneb seadusest.

Me ei võta teiega turunduse eesmärgil ühendust e-posti, telefoni ega tekstisõnumite teel, välja arvatud juhul, kui olete selleks eelnevalt oma nõusoleku andnud.

Kasutusel olevad turvameetmed teie teabe kaitsmiseks kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest

Kui olete usaldanud meie kätte isikuandmeid, võtame kasutusele meetmeid, et tagada nende turvaline käsitlemine.

Mittetundlikud andmed (teie e-posti aadress jne) edastatakse tavaliselt interneti teel ja nende turvalisust ei saa kunagi absoluutsel määral tagada. Selle tulemusena ei saa me garanteerida igasuguse teabe turvalisust, mille te meile edastanud olete, kuigi teeme kõik endast oleneva teie isikuandmete kaitsmiseks, mistõttu edastate te meile andmeid omal vastutusel. Kui teie andmed on meieni jõudnud, anname endast parima, et tagada oma süsteemide turvalisus. Kui me oleme andnud teile (või kui te olete ise valinud) parooli, mis võimaldab teil pääseda ligiteatud kohtadele meie veebisaitidel, olete vastutav selle salasõna hoidmise eest. Palume teil oma parooli teistega mitte jagada.

Küpsiste kasutamine

Meie veebisaidid võivad kasutada küpsiseid. Kasutusel võivad olla järgmised küpsiste tüübid:

  • seansiküpsised:

need on ajutised küpsised, mida hoitakse alles nii kaua, kui veebisaidi külastaja veebibrauserit pärast veebisaidile ligipääsemist avatuna hoiab. Seansiküpsised talletavad külastaja eelmisel lehel tehtud valikud, et vältidaandmete korduvat sisestamist;

  • püsivad küpsised:

sellised küpsised salvestatakse pärast meie veebisaitide külastamistarvandmete juhusliku kombinatsioonina külastajate lõppseadmesse. Need aitavad tuvastada veebisaidi külastajaid konkreetsete kasutajatena ning pärast veebisaidile tagasipöördumist aitavad meeles pidada külastaja teavet ja eelnevalt läbiviidud toiminguid. Küpsise säilitamisperiood külastajate seadmesoleneb küpsise tüübist;

  • jälitusküpsised:

neid küpsiseid võime kasutada veebisaidi vaate seadete statistika jaoks;

  • kolmanda osapoole küpsised:

vajaduse korral kasutamekolmandate osapoolte küpsiseid, nagu näiteks Google’i omi reklaamide teenindamiseks ja turunduskommunikatsiooni optimeerimiseks. Kolmandate osapoolte reklaamijad kasutavad lõppseadmes salvestatud küpsiseid, et hinnata reklaamide tõhusust ja individualiseerida veebisaidi külastajatele kuvatavate reklaamide sisu. Kolmanda osapoole reklaamijate kogutud teave võib sisaldada näiteks andmeid geograafilise asukoha kohta (tuletatud IP-aadressist).

Meie veebisaitidel olevad küpsised ei sisalda veebisaidi külastajate isikuandmeid. Neid ei saa kasutada veebisaidi külastaja identifitseerimise eesmärgil. Samas, kui veebisaidi külastaja soovib oma lõppseadmetes olevate küpsiste salvestamist piirata (keelata) või kustutada salvestatud küpsised, saab seda teha veebibrauseri seadistamise kaudu.

Jätame omale õiguse igal ajal praegust poliitikat muuta. Sel põhjusel võivad veebisaidi külastajad lehe sisu regulaarselt kontrollida, et leida poliitika värskendusi või muudatusi.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida haldavad teised. Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult meie veebisaidile, mistõttu soovitame teil tutvuda teiste külastatavate veebisaitide privaatsusavaldustega. Me ei ole vastutavad teiste veebisaitide privaatsuspoliitikate ja -tavade eest isegi juhul, kui satute neid külastama meie veebisaidil olevate linkide kaudu.

Lisaks sellele, kui sattusite külastama meie veebisaiti mõnedel teistel veebisaitidel olevate linkide kaudu, ei võta me vastutust nende veebisaitide omanike ja haldajate privaatsuspoliitikate ja -tavade eest ning soovitame teil nende veebisaitide poliitikatega eelnevalt tutvuda.

18-aastased või nooremad

Üks meie põhilisemaid huvisid on kaitsta 18-aastaste ja nooremate laste privaatsust.Kui olete 18-aastane või noorem, siis palume teil oma vanemalt/eestkostjalt enne meile oma isikuandmete edastamist luba küsida.

Teie teabe edastamine väljapoole Euroopat

Selle veebisaidi kaudu saadud teavet ei edastata riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu (edaspidi „EL”).

Kui kasutate meie teenuseid väljaspool EL-i viibides, võidakse teie teavet edastada väljapoole EL-i, et pakkuda teile jätkuvalt neid samu teenuseid.

Poliitika ülevaatamine

Poliitikat vaadatakse regulaarselt üle. Poliitikat uuendati viimati 17. mail 2018.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane